CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

  1. VĂN PHÒNGHIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM/ OFFICE OF HCMC UNION OF BUSINESS ASSOCIATIONS

– Trụ sở:

– Điện thoại:

– Email:

– Website

22 Võ Văn Kiệt,  Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2473  – (028) 3915 2474 – (028) 3915 2475 

vanphong@huba.vn

www.huba.vn

  1. TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA/SMALL & MEDIUM ENTERPRISE SUPPORT SERVICES CENTER

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Email:

22 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2478 

tue.nd@huba.vn – linh.ttc@huba.vn

  1. VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP/LEADDERSHIP AND MANAGEMENT SCIENCE RESEARCH INSTITUTE

– Địa chỉ:

– Điện thoại/Fax:

– Email:

– Website:

95 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 383.86.520

leadman@leadman.edu.vn

www.leadman.edu.vn

  1. QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG/COMMUNITY ENTREPRENEURS FUND

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Email:

– Website:

22 Võ Văn Kiệt,  Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2474

info@quydoanhnhanvicongdong.org.vn

www.quydoanhnhanvicongdong.org.vn

  1. QUỸ VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG/ FUND FOR PEACEFULLIFE

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Email:

22 Võ Văn Kiệt,  Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3915 2474

quybinhyencuocsong@gmail.com