Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận – Nhiệm kỳ 2022 – 2027 (27/12/2022)

Hội nghị Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2023 (15/03/2023)